Hotline pro compliance a nahlašování korupce

Upozornění: Tato stránka není určena pro technické stížnosti nebo stížnosti na výrobky. V takových případech kontaktujte zákaznický servis ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na regionální stránkách společnosti Continental).

Pro uživatele operačního systému WINDOWS jsou dostupné pouze telefonické kontakty (+49 1802 38 44 27) z důvodu bezpečnostních online norem.

Duch a etika společnosti Continental (t. J. Morální zásadovost, poctivost a dodržování zákonů) jsou zdokumentovány v etickém kodexu, směrnicích BASICS a směrnicích pro vedení podniku. Naše podniková kultura je založena na zmíněných hodnotách. Korporaci a zainteresované osoby, t. j. zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, partnerů a dodavatelů poškozuje neetické, nelegální a nezodpovědné chování. Vaše pomoc je proto důležitým krokem v boji a prevenci proti nezákonným a pochybným praktikám.

Proč je hotline pro hlášení případů proti dodržování předpisů a pro boj proti korupci důležitá?

V minulosti jsme dostali různé anonymní kontakty týkající se údajné korupce a podvodů v rámci korporace. Hotline nabízí možnost dobrovolně poskytnout společnosti informace o podvodném řízení a porušení etiky přímo a anonymně.

Kdo by měl kontaktovat hotline pro oznamování případů proti dodržování předpisů a pro boj proti korupci?

Každý zaměstnanec, který ví o nezákonných nebo pochybných aktivitách a tento problém nemůže prodiskutovat se svým nadřízeným, by měl linku pomoci využít. I akcionářů, kteří mají vědomost o nezákonných nebo pochybných obchodních aktivitách, do kterých je společnost Continental a její zaměstnanci zapojena, žádáme, aby tuto linku využili. Ignorování a nedodržováním takového chování zvyšuje škody a frustraci.

Správné a čestné chování nepovede k žádnému znevýhodnění interního informátora.

Jaká témata by měly přes hotline pro oznamování případů proti dodržování předpisů a pro boj proti korupci řešit?

Hotline by měla být použita na komunikaci o těchto podezřelých trestných činnostech:

  • Krádež, úplatky a uplácení
  • Podvod, zpronevěra
  • konflikty zájmů
  • Zneužívání důvěrných informací
  • Protikartelových záležitosti (porušení zákona o hospodářské soutěži)
  • praní peněz
  • Manipulování s účetnictvím
  • environmentální problémy
  • Zdraví, bezpečnost při práci a bezpečnost

Co se stane po zveřejnění interních informací?

Všechny kontakty budou směrovány přes externího poskytovatele služeb oddělení podnikového auditu, jakož i podnikovému oddělení pro dodržování pravidel, a budou okamžitě vyřizovány. Pomoci můžete dobrovolným poskytnutím kontaktních informací (telefonní číslo, e-mail) tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat s žádostí o další informace. Všechny informace, tak jako je tomu v současnosti, budou brány vážně a bude se s nimi v souladu se zákonem nakládat jako s důvěrnými.

Produkty se filtrují...