Zpět

Co dělat, když nám nechce nastartovat auto?

2. 3. 2023
85k
Otočíte klíčkem v zapalování, a namísto bezproblémového „naskočení“ motoru se ozve rachtavý zvuk, cvaknutí, anebo také hrobové ticho. Zkoušíte to znovu a znovu, dokud vám nedojde, že tudy cesta nevede. Co teda v takové situaci dělat?

Možná jste už slyšeli někoho vyprávět o situaci, kdy motor z ničeho nic odmítal naskočit, a on zůstal stát uprostřed ničeho. Rozhodně se nejedná o nic příjemného, ale je dobré zachovat chladnou hlavu a pokusit se problém vyřešit. V následující řádcích se společně pokusíme odhalit nejčastější příčiny a najít řešení.

Zachovejte chladnou hlavu

Rada, která sice může mnoha lidem připadat zbytečná, ale v krizové situaci se hodí, řešit věci s rozvahou a zdravým rozumem. Když motor nestartuje, nepropadejte panice, zhluboka se nadechněte a uvědomte si, že se nemuselo hned pokazit celé auto. V některých případech totiž zvládnete vzniklou situaci vyřešit úplně sami.

Identifikujte příčinu neúspěšného startu

Příčin neúspěšného startu může být bezpočet, a to od banálních, až po fatální. Zkusíme si popsat, jak identifikovat některé z nich od projevu po případné možné řešení.

 • 1) Příčinou je vybitá, vadná baterie, nebo uvolněné či zoxidované kontakty kabelů na baterii
  1. - po otočení klíčku se nerozsvítí kontrolky na přístrojové desce
  2. - během startu se motor otáčí velmi pomalu nebo vůbec a kontrolky na přístrojové desce pohasínají
  3. Řešení:

  4. Jestliže jsou kontakty kabelů jsou uvolněné, proveďte jejich dotažení a opakujte start. Pokud jsou zoxidované, je nutné kontakty odpojit, očistit a nakonzervovat. Vzhledem k moderním elektronickým systémům ve vozidlech a z důvodu vymazání pamětí při odpojení baterie (např. radia atd.) doporučujeme svěřit tuto činnost odbornému servisu, který zajistí, aby k tomu nedošlo.

  5. Pokud zjistíte, že máte vybitou baterii, je možné vozidlo nastartovat pomocí jiného vozidla s použitím startovacích kabelů následujícím způsobem.

  6. startovací kabely

  7. 1. červený (+) kabel připojíme na kladný (+) pól vybité baterie ve vozidle

  8. 2. druhý konec červeného kabelu připojíme na kladný (+) pól baterie v pomocném vozidle

  9. 3. černý kabel připojíme na záporný (-) pól baterie v pomocném vozidle

  10. 4. druhý konec černého záporného kabelu (-) připojíme na dobře ukostřené místo (např. blok motoru, nebo kostřící bod v motorovém prostoru. Připojení na záporný pól vybité baterie se nedoporučuje. Vybitá baterie část proudu tzv. „sežere“ k svému dobíjení.

  11. Vůz, který má nabitou baterii nastartujte a držte motor ve zvýšených otáčkách (2 500-3500 ot/min). U automobilu s vybitou baterii vypněte všechny elektrické spotřebiče a proveďte start standardním způsobem. Nejednejte unáhleně, a především u naftových motorů nezapomeňte po zapnutí klíčku na čas nutný ke žhavení, než provedete samotný start.

  12. Jakmile Vám naskočí motor na vozidle, tak jej nevypínejte a odpojte kabely od vozidla. Pro odpojení kabelů použijte obrácený postup než při připojení, tedy jako první odpojte černý (záporný) kabel od startovaného vozu, poté od zdroje – tedy od vozidla které jste použily pro pomoc při startu, poté můžete odpojit červený (kladný) kabel. Baterie ve vozidle se následnou jízdou bude dobíjet. Pamatujte, že jízda musí trvat dostatečně dlouho, aby bylo zajištěno dostatečné dobití baterie. Následně doporučujeme baterii nechat zkontrolovat v odborném servisu a důkladně dobít pomocí nabíječky k tomu určené. Toto se dá také zvládnout svépomocí, ale to je již samostatné téma.

 • 2) Příčinou je porucha startéru
  1. - po spuštění startu se ozve cvaknutí v motorovém prostoru, ale motor se neprotáčí
  2. - po spuštění startu se ozve zvuk elektromotoru startéru, ale motor se neprotáčí
  3. Řešení:

  4. Při poruše startéru, většinou není možnost opravy na místě. Pokusy jako poklepat startér apod. byly možné u starších vozidel. U dnešních moderních vozidel je díky využití každého místa v motorovém prostoru téměř nemožné se k samotnému startéru dostat bez použití zvedáku nebo demontáže krytů motorového prostoru. V takovémto případě je nejlepším řešením svěřit opravu odbornému servisu. !!!Vyvarujte se především pokusů o rozjetí vozidla roztlačením či roztažením takzvaně „přes kvalt“. V takovémto případě hrozí zejména u vozidel s řemenovými rozvody fatální poškození motoru.!!!

 • 3) Příčinou je chybějící palivo v motoru
  1. - start probíhá standardně, ale motor nenaskočí
  2. Řešení:

  3. Zkontrolujte stav paliva, případně jej doplňte a proveďte start. U naftových motorů bude pravděpodobně nutné provézt odvzdušnění palivového systému, což u některých palivových systémů vyžaduje použití speciálního diagnostického přístroje. Takže taková banální záležitost, jako prázdná nádrž Vám může značně zkomplikovat život a je lepší tomu předcházet.

  4. Pokud je paliva v nádrži dostatek, je pravděpodobné, že může být ucpaný palivový filtr, nebo je jiná porucha na palivovém systému. To je už ale záležitost pro odborný servis.

 • 4) Příčinou je nefunkční imobilizér
  1. - start probíhá standardně, motor naskočí, ale po několika sekundách zhasne
  2. Řešení:

  3. Pokud máte plnohodnotný náhradní klíč od vozidla, tak zkuste vozidlo nastartovat tímto náhradním klíčem. Často bývá příčinou „unavený“ vysílač signálu klíče. Pokud toto řešení nepomůže, nezbývá Vám než navštívit odborný servis. Opět platí: Nepokoušejte se vozidlo roztlačit nebo roztáhnout.

Výše jsme se snažili popsat pouze několik nejčastějších a nejlépe identifikovatelných příčin, které vedou k tomu, že vozidlo nelze nastartovat. Příčin může být samozřejmě bezpočet, ale při jejich odhalování a následné opravě se bez odborných znalostí a vybavení neobejdete. Příčinou mohou být poruchy palivového systému, elektroinstalace, snímačů, zapalování atd. Situacím kdy nelze vozidlo nastartovat je lépe předcházet pravidelnou kontrolou a údržbou vozidla, než je následně řešit. Pamatujte, že zanedbaná údržba se vždy projeví v okamžiku, kdy to nejméně čekáte a potřebujete 😊

Produkty se filtrují...