Zpět

Zastavte včas díky správné funkčnosti brzdového systému vašeho vozu

9. 3. 2023
2k
Brzdy jsou společně s pneumatikami nejdůležitějším bezpečnostním prvkem vašeho vozidla, proto je velmi důležitá jejich pravidelná údržba. Tím nejzákladnějším, co můžeme pro naše brzdy udělat, je pravidelná kontrola brzdové kapaliny, kterou bychom měli měnit alespoň jedenkrát za 2 roky. Interval výměny brzdových komponentů (destičky, kotouče,..) je závislý na provozních podmínkách vašeho vozu.

Nutnost výměny doporučuje váš servis, který při pravidelné výměně brzdové kapaliny kontroluje i míru opotřebení nebo poškození těchto komponentů.

Proč měnit brzdovou kapalinu?

Brzdová kapalina má schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost. Díky tomu klesá bod jejího varu a negativně se mění provozní vlastnosti. Sníženým účinkem brzdového systému se prodlužuje brzdná dráha. Za určitých podmínek může dokonce dojít k úplnému selhání brzd. Vlhkost obsažená v brzdové kapalině má negativní vliv i na celkový stav brzdové soustavy. Způsobuje korozi kovových komponentů, s kterými přichází do styku. Tyto komponenty je pak nutné měnit, což zase zbytečně navyšuje náklady na provoz vozidla Proto je nutná nejen pravidelná kontrola bodu varu brzdové kapaliny, ale i její pravidelná výměna.

Nechte si zkontrolovat brzdy!

Dnešní vozidla jsou vybavena moderními brzdovými systémy (asistenty), které zajišťují řiditelnost vozidla i při nouzovém brzdění a také korigují jízdu řidiče, při případném smyku. Žádný z těchto systémů však nemůže fungovat správně, pokud není v pořádku základní mechanika brzd. Dalším rizikem jsou vysoké teploty vznikající při intenzivním brzdění. Mezi třecími materiály často dochází k teplotám přesahujících 700 °C. Velmi častá závada je tzv. přidírání brzd. Ta vede – kromě jiného – ke zvýšeným teplotám kola a tím i nárůstu tlaku v pneumatice, což způsobí nadměrné opotřebení pneumatiky ve středové části dezénu a zkrácení její životnosti.

Příčiny nerovnoměrného opotřebení destiček

I když je pravda, že moderní brzdové systémy již málokdy selžou, jejich opotřebení vlivem času zabránit nelze. Mezi základní kontroly patří pravidelná kontrola brzdových destiček a kotoučů. Ta může signalizovat, v jakém stavu brzdy skutečně jsou a často odhalí i další příčiny poklesu brzdového účinku Vašeho vozu. Často se stává, že jsou brzdové destičky opotřebované nerovnoměrně a tím oslabují brzdný účinek. A jaké jsou nejčastější příčiny nerovnoměrného opotřebení?

  1. Špatná instalace – Mnoho případů vzniká právě nesprávnou instalací destiček na své místo.
  2. Poškozený brzdový kotouč – kotouč se může poškodit zejména vysokou teplotou, kdy dochází k jeho zkřivení a kontakt s destičkami není pak rovnoměrný.
  3. Poškozený píst – při jeho poškození dochází k omezení pohybu pístu. To způsobuje horší brzdný účinek a vyšší opotřebení brzdové destičky.
  4. Znečištění komponentů – základním krokem ke správnému fungování brzdového systému je pečlivé vyčištění povrchu kotouče a destiček od prachu a dalších nečistot. Vyčištění pohyblivých částí brzdového třmenu je třeba namazat vhodným, k tomu určeným, mazivem.

Produkty se filtrují...